Великденски заек пазарува

Великденски заек пазарува

Майка говори със зайчето:
– Не искам да ходя сам до магазина.
Купи ми масло, скъпи сине.
На улицата – не си счупвай крака!
Не си бръкни носа! Не губете мрежата!
Поклон пред приятелите на майка ти!
Говорете: “Благодаря ти” – плащане в магазина!
Не тичай по-добре на пътя!
Дори да искате да бъдете ужасни,
Не играйте футбол, защото ще те ритат!
Купи ми масло … Магазинът е близо.
Ще запомните, синче, всичко ?

Заекът отговори след малко размисъл:
– Ще изпълня стриктно вашето желание.

Комплекти Zając на улицата
Пазете мрежите от ръката.
Спомня си думите на майка си –
“Покланяме се на приятелите си”.
“Благодаря ти” – “Моля те”. Кошница. Безопасно.
Минава през платната на пътя.
Мама си спомня предупреждението –
Той не играе футбол като деца …

- пита мама: Бяхте в магазина?
Купихте ли масло за мен?
А зайчето е бледо.
– аз купих … МАРМОЛАДЕН БЪЛГАР.

Ние особено го препоръчваме Вълкът и заекът.