Матолек Били Козел

Матолек Били Козел

Koziołek Matołek е герой, създаден от Корнел Макушински и Мариан Валентинович. Заедно те образуват v 1933 на годината, картинни истории за деца (Корнел Макушински пише текстове, Мариан Валентинович направи рисунки), в която главният герой беше козел, пътуващ по целия свят в търсене на Паканов – единственото място на земята, където казват кози обуват. Заглавният герой на приказката – Матолек Били Козел – той е мил и лековерен, смешен, несръчен и глупав, приключенията му са необикновени, интересно и невероятно. Всеки епизод от приказката започва с хубаво стихотворение:

Козите коват в Паканув
така Матолек, умна глава,
скита по цял свят,
за да стигнете до Паканув.

Ново пътуване току-що започна,
да го завърши в Паканув.
Какво е преживял и какво е видял
този филм ще ви разкаже всичко.